جناب آقای مهندس نويد صدري پور

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41742

تاریخ ورود به سازمان : 19/1/1393
 
موبايل : 09120981542
 
ايميل : navid.sadripour@yahoo.com