جناب آقای مهندس عباسعلي اميني خيرآبادي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41734

تاریخ ورود به سازمان : 5/11/1392
 
آدرس تماس: استان اصفهان شهر اصفهان - تیران و کرون
کد پستی
 
موبايل : 09138327736