جناب آقای مهندس حامد رئوفي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41730

تاریخ ورود به سازمان : 7/9/1392
 
موبايل : 09198868318
 
ايميل : raufihamed@gmail.com