جناب آقای مهندس نويد مظاهري کوهانستاني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41722

تاریخ ورود به سازمان : 1/10/1392
 
موبايل : 09131651069
 
ايميل : navid_mazaheri1989@yahoo.com
 


شماره پروانه: 41722
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1395/5/2
تاریخ پایان اعتبار: 1398/5/2
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: اجرا
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3