جناب آقای مهندس ناصر نجيمي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41666

تاریخ ورود به سازمان : 17/7/1392
 
موبايل : 09132693287
 
ايميل : najimie@gmail.com