جناب آقای مهندس علي فيضي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41654

تاریخ ورود به سازمان : 1/7/1392
 
ايميل : feizy_ali32@yahoo.com
 


شماره پروانه: 41654
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1398/2/25
تاریخ پایان اعتبار: 1401/2/25
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3