جناب آقای مهندس ابوالفضل اکبري ريجني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41645

تاریخ ورود به سازمان : 1/1/1392
 
موبايل : 09374333576
 
ايميل : akbarirose2004@yahoo.com
 


شماره پروانه: 41645
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1395/11/30
تاریخ پایان اعتبار: 1398/11/30
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3