جناب آقای مهندس عباس عمراني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41639

تاریخ ورود به سازمان : 9/12/1388
 
موبايل : 09367721557
 
ايميل : s.farzad.m2@gmail.com