جناب آقای مهندس سيد وفا حسيني نژآد

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41638

تاریخ ورود به سازمان : 3/6/1392
 


شماره پروانه: 41638
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1394/10/5
تاریخ پایان اعتبار: 1397/10/5
رسته 1: پي جويي و اکتشاف و استخراج
زمینه اول رسته 1: نقشه برداري
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1:
پایه زمینه دوم رسته 1: