جناب آقای مهندس مجيد امين

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41616

تاریخ ورود به سازمان : 11/4/1392
 
آدرس تماس: استان اصفهان شهر ميمه لايبيد - معدن شماره يک
کد پستی
 
تلفن :
 
موبايل : 09131018849
 
ايميل : majid.amin6272@gmail.com
 


شماره پروانه: 41616
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1396/6/16
تاریخ پایان اعتبار: 1399/6/16
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: اجرا
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3