جناب آقای مهندس ناصر بيات

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41613

تاریخ ورود به سازمان : 4/4/1392
 
ايميل : naser.bayat2010@gmail.com
 


شماره پروانه: 41613
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1397/10/19
تاریخ پایان اعتبار: 1400/10/19
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 2
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3