جناب آقای مهندس سيد حمزه آل داود

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41591

تاریخ ورود به سازمان : 28/2/1392
 
موبايل : 09132231534
 
ايميل : s.h.aledavod@gmail.com
 


شماره پروانه: 41591
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1396/5/5
تاریخ پایان اعتبار: 1399/5/5
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: اجرا
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3