سرکار خانم مهندس زهرا شاه وردي دهاقاني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41581

تاریخ ورود به سازمان : 16/2/1392
 
ايميل : shahverdy.z@gmail.com