جناب آقای مهندس حميد حضوربخش

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41550

تاریخ ورود به سازمان : 18/1/1392
 
موبايل : 09131761884
 
ايميل : hh1367@yahoo.com
 


شماره پروانه: 41550
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1395/7/3
تاریخ پایان اعتبار: 1398/7/3
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: طراحي
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: نظارت
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3