جناب آقای مهندس فرشيد فلاح

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41537

تاریخ ورود به سازمان : 26/8/1382
 


شماره پروانه: 41537
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1397/12/20
تاریخ پایان اعتبار: 1400/12/20
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 2
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 2