جناب آقای مهندس محمد مهدي فاتحي پيکاني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41536

تاریخ ورود به سازمان : 10/10/1391
 
موبايل : 09131270864
 
ايميل : fatehi_mehdi@ymail.com