جناب آقای مهندس غلامرضا حدادي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41534

تاریخ ورود به سازمان : 11/10/1382
 


شماره پروانه: 41534
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1394/11/20
تاریخ پایان اعتبار: 1397/11/20
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 2
زمینه دوم رسته 1: اجرا
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 2