جناب آقای مهندس مسعود ترابي خواه

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41521

تاریخ ورود به سازمان : 10/8/1391
 
موبايل : 09138051084
 
ايميل : masoud.torabikhah@gmail.com