جناب آقای مهندس روح اله نريماني دهنوي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41511

تاریخ ورود به سازمان : 30/7/1391