جناب آقای مهندس امير خادميان

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41510

تاریخ ورود به سازمان : 24/7/1391
 
تلفن : 03133915148
 
ايميل : Amir.Khademian@gmail.com