جناب آقای مهندس منوچهر زاهدي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41503

تاریخ ورود به سازمان : 27/5/1382
 


شماره پروانه: 41503
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1397/12/20
تاریخ پایان اعتبار: 1400/12/20
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: اجرا
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 2
زمینه دوم رسته 1: نظارت
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 2