سرکار خانم مهندس مريم باباشاهي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41496

تاریخ ورود به سازمان : 23/6/1391
 


شماره پروانه: 41496
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1394/10/26
تاریخ پایان اعتبار: 1397/10/26
رسته 1: متالورژي استخراجي
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 2
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3