جناب آقای مهندس حميدرضا جايدري فرد

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41487

تاریخ ورود به سازمان : 16/6/1390
 
موبايل : 09127363281
 
ايميل : hosseinboor@yahoo.com