جناب آقای مهندس بهنام ابره

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41473

تاریخ ورود به سازمان : 17/4/1391
 
آدرس تماس: استان اصفهان شهر اصفهان خیابان حکیم نظامی - خیابان محتشم کاشانی - ساختمان 110 - شرکت آزمونه فولاد
کد پستی
 
تلفن : 031-36259394 داخلی 47
 
موبايل : 09132942426
 
ايميل : behnamabrah@gmail.com
 


شماره پروانه: 41473
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1395/2/25
تاریخ پایان اعتبار: 1398/2/25
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: اجرا
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3