جناب آقای مهندس سعيد فرخ

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41397

تاریخ ورود به سازمان : 19/9/1390
 
موبايل : 09134015178
 
ايميل : eng.saeidfarrokh@Gmail.com
 


شماره پروانه: 41397
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1394/12/22
تاریخ پایان اعتبار: 1397/12/22
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3