جناب آقای مهندس مهدي مهدي زاده

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41357

تاریخ ورود به سازمان : 29/4/1390
 
موبايل : 09132332028
 
ايميل : mahdizadeh.mhd@gmail.com
 


شماره پروانه: 41357
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1397/1/23
تاریخ پایان اعتبار: 1400/1/23
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: اجرا
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3