جناب آقای مهندس حميد معيني کربکندي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41353

تاریخ ورود به سازمان : 5/4/1390
 


شماره پروانه: 41353
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1395/4/2
تاریخ پایان اعتبار: 1398/4/2
رسته 1: پي جويي و اکتشاف و استخراج
زمینه اول رسته 1: نقشه برداري
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1:
پایه زمینه دوم رسته 1: