جناب آقای مهندس عباسعلي قاسمي قهساره

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41340

تاریخ ورود به سازمان : 27/2/1390
 
موبايل : 09139042930
 
ايميل : ghehsareh707@gmail.com