جناب آقای مهندس داود مرشدي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41327

تاریخ ورود به سازمان : 28/1/1390
 
موبايل : 09163349653