جناب آقای مهندس مهدي ذاکري

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41317

تاریخ ورود به سازمان : 1/1/1385
 
موبايل : 09124043320
 
ايميل : ZAKERI_MAHDI35@YAHOO.COM
 


شماره پروانه: 41317
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1397/5/20
تاریخ پایان اعتبار: 1400/5/20
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 2
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 2