جناب آقای مهندس ايمان صالحي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41298

تاریخ ورود به سازمان : 15/9/1389
 
موبايل : 09131174507
 
ايميل : isalehi1364@gmail.com
 


شماره پروانه: 41298
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1397/5/18
تاریخ پایان اعتبار: 1400/5/18
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3