جناب آقای مهندس مصطفي صالحي رزوه

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41291

تاریخ ورود به سازمان : 30/8/1389
 
موبايل : 09131284586
 
ايميل : m.salehi1291@gmail.com
 


شماره پروانه: 41291
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1398/2/4
تاریخ پایان اعتبار: 1401/2/4
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3