جناب آقای مهندس اسفنديار نصيري

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41284

تاریخ ورود به سازمان : 17/8/1389