جناب آقای مهندس سروش رحمتي شهرضا

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41283

تاریخ ورود به سازمان : 16/8/1389
 
موبايل : 09131699965
 
ايميل : Soroush.rahmati@mi.iut.ac.ir
 


شماره پروانه: 41283
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1397/2/1
تاریخ پایان اعتبار: 1400/2/1
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 2
زمینه دوم رسته 1: اجرا
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 2