جناب آقای مهندس مهدي افشاري

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41275

تاریخ ورود به سازمان : 21/7/1389
 
موبايل : 09132010889
 
ايميل : m.afshari1964@gmail.com
 


شماره پروانه: 41275
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1392/7/21
تاریخ پایان اعتبار: 1395/7/21
رسته 1: پي جويي و اکتشاف و استخراج
زمینه اول رسته 1: نقشه برداري
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 2
زمینه دوم رسته 1:
پایه زمینه دوم رسته 1: