جناب آقای مهندس مهدي بصيري اردستاني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41273

تاریخ ورود به سازمان : 19/7/1389
 
موبايل : 09386096426- 09368592245
 
ايميل : basirimehdi@ymail.com
 


شماره پروانه: 41273
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1395/12/11
تاریخ پایان اعتبار: 1398/12/11
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: اجرا
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3