جناب آقای مهندس مسعود بنده زاده

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41263

تاریخ ورود به سازمان : 14/6/1389
 
موبايل : 09131035839
 
ايميل : bandeh_2000@yahoo.com