جناب آقای مهندس عليرضا خليلي متين زاده

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41235

تاریخ ورود به سازمان : 28/4/1390
 
موبايل : 09125700562
 
ايميل : ali.matinzade@gmail.com
 


شماره پروانه: 41235
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1395/3/24
تاریخ پایان اعتبار: 1397/2/31
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: طراحي
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: نظارت
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3