جناب آقای مهندس اسماعيل قديري

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41227

تاریخ ورود به سازمان : 19/2/1389
 
ايميل : e.ghadiri82@yahoo.com