جناب آقای مهندس صابر فاني ثاني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41225

تاریخ ورود به سازمان : 16/2/1389
 
موبايل : 09136264687
 
ايميل : Saber_fani@yahoo.com