جناب آقای مهندس آرش مرادي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41223

تاریخ ورود به سازمان : 12/2/1389
 
موبايل : 09132258985
 
ايميل : ars_moradi@yahoo.com
 


شماره پروانه: 41223
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1396/3/23
تاریخ پایان اعتبار: 1399/3/23
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3