جناب آقای مهندس پرويز شاه بندري

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41214

تاریخ ورود به سازمان : 30/1/1389
 
موبايل : 09138363681
 
ايميل : eng.shahbandari@gmail.com