جناب آقای مهندس محمد مهدي محمدي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41198

تاریخ ورود به سازمان : 6/12/1388
 
ايميل : mehdiimohammadiiii@gmail.com
 


شماره پروانه: 41198
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1394/2/10
تاریخ پایان اعتبار: 1397/2/10
رسته 1: متالورژي استخراجي
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3