جناب آقای مهندس مجيد اعلايي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41183

تاریخ ورود به سازمان : 19/9/1388
 
موبايل : 09132662850
 
ايميل : aalaeimajid@ymail.com
 


شماره پروانه: 41183
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1395/9/6
تاریخ پایان اعتبار: 1398/9/6
رسته 1: پي جويي و اکتشاف
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 2
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 2