جناب آقای مهندس مجيد محسني پيربازاري

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41181

تاریخ ورود به سازمان : 9/4/1387
 
موبايل : 09138643193
 


شماره پروانه: 41181
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1396/4/19
تاریخ پایان اعتبار: 1399/4/19
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3