جناب آقای مهندس محسن حيدري شهرضا

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41175

تاریخ ورود به سازمان : 28/8/1388
 
موبايل : 09133213452
 
ايميل : heidari79@gmail.com
 


شماره پروانه: 41175
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1395/9/6
تاریخ پایان اعتبار: 1398/9/6
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: اجرا
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 2
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 2