جناب آقای مهندس محمد رضا افلاکي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41170

تاریخ ورود به سازمان : 7/8/1388
 
موبايل : 09133233017
 
ايميل : mohammadreza.aflaki@gmail.com
 


شماره پروانه: 41170
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1395/8/8
تاریخ پایان اعتبار: 1398/8/8
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: اجرا
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3