جناب آقای مهندس عبداله ياوري

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41165

تاریخ ورود به سازمان : 25/7/1388
 
موبايل : 09139156365
 


شماره پروانه: 41165
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1397/2/15
تاریخ پایان اعتبار: 1400/2/15
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 2
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 2