جناب آقای مهندس پيمان ابکي اصفهاني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41151

تاریخ ورود به سازمان : 11/7/1388
 
ايميل : madan.mine@gmail.com
 


شماره پروانه: 41151
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1397/10/19
تاریخ پایان اعتبار: 1400/10/19
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3