جناب آقای مهندس سيد فرهاد حسيني خالدي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41142

تاریخ ورود به سازمان : 3/4/1387
 
ايميل : farhad_hoseini1@yahoo.com
 


شماره پروانه: 41142
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1395/5/23
تاریخ پایان اعتبار: 1398/5/23
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 2
زمینه دوم رسته 1: اجرا
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 2